Ekološko kmetovanje

V želji pridelati čim več hrane in nasititi čim več ljudi, pa tudi s ciljem zaslužiti čim več denarja, je človek posegel v naravo s kemičnimi sredstvi. Nihče se takrat ni vprašal kakšna bo ta hrana in kakšne bodo zaradi vseh teh posegov posledice za ljudi in naravo. Še vedno se premalo ljudi zaveda teh posledic, kljub temu, da jih lahko občutimo na lastni koži. Podnebne spremembe, nove bolezni ter vedno večje število alergij so sad človekovih posegov v naravo. Tisti, ki se zavedamo posledic in pomena zdrave hrane, pa pridelujemo in uživamo ekološko sadje in zelenjavo.   

Ekološko pridelovanje hrane temelji na spoštovanju narave, zemlje, vseh živih bitij,  vzdrževanju naravnega ravnotežja in pomeni pridelovanje hrane brez strupenih kemičnih sredstev. 

Ekološka kmetija mora spoštovati načela ekološkega kmetovanja, nosilec pridelave se mora izobraževati in se vključiti v kontrolo ekološkega kmetovanja. Delovati mora po pravilih ekološkega kmetovanja, kjer je zlasti poudarek na kroženju snovi v sistemu.